Dahua DHI-ASI7223X-A-T
Dahua-russia
Спецификация 0