Dahua DHI-ASI8223Y-A-V3
Dahua-russia
Спецификация 0